Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Základné informácie

Základné informácie

 

Vitajte na oficiálnej webovej stránke projektu 


Monitoring a výskum lesných ekosystémov


realizovaného s podporou
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie 
(Swiss Contribution - www.swiss-contribution.sk).


Základné informácie o projekte:


Projektová schéma: Švajčiarsky finančný mechanizmus
Prioritná oblasť: Životné prostredie a infraštruktúra
Oblasť zamerania: Ochrana prírody
Kód projektu: 2009-06

Celkový rozpočet projektu: 1 981 797, - EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 964 577, - EUR

Doba realizácie projektu: 01/08/2011 - 31/03/2014

Konečný prijímateľ nenávratného finančného príspevku:
Národné lesnícke centrum
Realizátor projektu: NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

 

Partneri projektu: 
1/ Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Švajčiarsko
2/ Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
3/ Technická univerzita Zvolen - Lesnícka fakulta