Konferencia

Monitoring a výskum lesných ekosystémov

Logá

Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, Zvolen

10. november 2015

Program konferencie
 • Otvorenie konferencie
  Ľuboš Németh, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra
 • Príhovory pozvaných hostí
  Ivan Ivančin, riaditeľ Odboru riadenia Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR
  Lajos Szabó, National Programme Officer, Swiss Contribution Office, Embassy of Switzerland
 • I. Blok prezentácií
  • Ľuboš Halvoň – Kompletizácia technologických liniek získaných v rámci projektu prezentácia pdf
  • Konštantín Gaál – Spracovanie údajov z pilotného územia -Letecké meračské snímkovanie a letecké laserové skenovanie prezentácia pdf
  • Christian Ginzler – Remote Sensing &New Technology for Forest Applications prezentácia pdf
  • František Chudý – Zber dát pre mapovanie a zisťovanie stavu lesa prezentácia pdf
 • II. Blok prezentácií
  • Peter Zima – Využitie výstupov leteckej digitálnej kamery a laserového skenera pri tvorbe PSL prezentácia pdf
  • Miriama Kurčíková – Tvorba digitálnych výškových modelov zdát leteckého laserového skenovania prezentácia pdf
  • Stanislav Hronček - Proxima – automatizovanámorfometrická analýza lidarových dát prezentácia pdf
  • Lucia Bruttovszká - Softvérové možnosti spracovania apublikácie údajov diaľkového prieskumu Zeme prezentácia pdf
 • III. Blok prezentácií
  • Ivan Sačkov - Monitoring avýskum lesných ekosystémov na základe DPZ dát a softvérovej aplikácie „reFLex“ prezentácia pdf
  • Miroslav Kožuch - Mapovanie zmien krajiny využitím archívnych leteckých meračských snímok prezentácia pdf
  • Matej Ruttkay - Využitie LIDAR-u v archeológii prezentácia pdf
  • Peter Laučík - Využitie morfometrických dát zo systému Lidar v jaskyniarstve - prvé dojmy askúsenosti prezentácia pdf

Fotogaléria z konferencie
Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria
 

 Obsah