Cieľom projektu Lesnícky GIS (LGIS) je vybudovať lesnícky geografický informačný systém, ktorého funkcionalita bude dostupná používateľom prostredníctvom siete Internet, ako komplexný informačný nástroj pre oblasť vedy a výskumu, hospodársku prax  a verejnosť.