LESNÁ STRÁŽ

  • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Lesná stráž sa zobrazí aktuálny zoznam členov Lesnej stráže  • Kliknutím na tlačítko Nový pridáte z otvoreného zoznamu subjektov nového člena Lesnej stráže
  • Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte detail Lesnej stráže, na ktorom ste nastavený kurzorom v zozname Lesnej stráže
  • Zaškrtnutím okienka Filtruj môjho editora vložíte svojho editora do filtra Editor

 

Podrobný filter Lesnej stráže
V hornej časti okna zoznamu lesnej stráže je podrobný filter. Nastavujú sa tu parametre, podľa ktorých sa bude filtrovať zoznam členov Lesnej stráže. Filtrácia sa spustí stlačením tlačítka Filtruj 
Detail Lesnej stráže
Detail Lesnej stráže sa skladá zo záložiek:: Osoba, Lesná stráž