Na tejto záložke sú údaje o Lesnej stráži. Ak patrí do Vašej pôsobnosti (ste editor Lesnej stráže) v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka  po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu, a odpadkový kôš – po kliknutí naň sa vybraný člen Lesnej stráže zmaže zo zoznamu členov Lesnej stráže (ako subjekt zostane). Ak vybraný člen lesnej stráže nepatrí do Vašej pôsobnosti, popísané tlačítka v pravom hornom rohu sa nezobrazia.

V editačnom režime môžete vyplniť lesnej stráži tieto údaje :

Spisové číslo – číslo spisu

Registračný orgán - výberom z listovacieho zoznamu vyberte orgán, ktorý člena lesnej stráže registroval

Číslo preukazu LS - vpíšte číslo preukazu lesnej stráže

Číslo odznaku LS - vpíšte číslo odznaku lesnej stráže

Číslo zbrojného preukazu - vpíšte číslo zbrojného preukazu (ak vlastní ZP)

Ustanovenie za člena lesnej stráže - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu

Zánik členstva lesnej stráže - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu

Pozastavené členstvo od kedy - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu

Pozastavené prečo - dôvod pozastavenia členstva

Poznámka – vpíše sa poznámka

Zoznam pôsobností lesnej stráže – do tabuľky sa presunú pôsobnosti člena lesnej stráže. Postup pridávania pôsobností je uvedený tu.

Editor člena lesnej stráže – po rozkliknutí sa zobrazí editor člena lesnej stráže.