Priradenie pôsobností člena lesnej strážePôsobnosti sa pridávajú na obrazovke detail člena lesnej stráže.

  • Máte otvorený Detail člena lesnej stráže (nemusíte byť editor, ale ste zamestnanec OÚ - pozemkový a lesný odbor)

  • Otvoríte zoznam obhospodarovateľov a nastavíte sa na vybraného obhospodarovateľa (pôsobnosť)

  • Kliknutím na tlačítko Nová pôsobnosť (na okne Detail člena Lesnej stráže), priradíte novú pôsobnosť (obhospodarovateľa) členovi lesnej stráže

  • Kliknutím na tlačítko Odstráň pôsobnosť (na okne Detail člena Lesnej stráže), zmažete pôsobnosť (obhospodarovateľa) členovi lesnej stráže (POZOR!!! pri mazaní musíte byť editorom pôsobnosti, aby ste nezmazali pôsobnosť, ktorú priradil iný OÚ)

  • Kliknutím na tlačítko Detail (na okne Detail člena Lesnej stráže), zobrazíte detail obhospodarovateľa (pôsobnosti)