Záložka organizácia sa skladá zo záložiek Organizácia, Adresy, Kontakty, Organizačná štruktúra, Člen . Na všetkých týchto záložkách sú údaje o pozemkovom spoločenstve.