Výpis z registra pozemkových spoločenstiev

Úplný aj Aktuálny výpis pozemkového spoločenstva urobíte v aplikácií ISLHP.

Aplikácia funguje v najnovšej verzií webového prehliadača Google Chrom alebo FireFox.
Vo webovom prehliadači, Internet Explorer, v ktormom funguje LGIS aplikácia ISLHP nebude fungovať.
 
Adresa aplikácie: https://gis.nlcsk.org/ISLHP
 
Návod na spustenie aplikácie ISLHP:
 
Otvorte webový prehliadač (browser) Google Chrom alebo FireFox a do horného riadku skopírujte adresu aplikácie: https://gis.nlcsk.org/ISLHP
alebo
Kliknite na Link uvedený v LGISe: ISLHP, otvorí sa aplikácia v Internet Exploreri.

Aplikácia  v Internet Exploreri nebude fungovať. Skopírujte obsah horného riadku (je to adresa aplikácie), otvorte webový prehliadač Google Chrom alebo FireFox a skopírovaný obsah vložte do horného riadku.

Aplikácia ISLHP:

Prihlásenie do aplikácie ISLHP:

Prihláste sa do aplikácie prihlasovacím menom a heslom ako do LGISu za rolu Štátna správa. Pokračujte kliknutím na ISLH Infrormačný systém lesného hospodárstva a následne Registre.

Potom vyberte 3. Registre pozemkových spoločenstiev


Úplný a Aktuálny výpis:

Stlačte tlačítko Úplný alebo Aktuálny výpis

Upozornenie

Pri tlači si v nastaveniach môžete nastaviť okraje podľa Vašej tlačiarne.