Vloženie novej organizačnej jednotky: Dozorná rada, Výbor, Iné orgány spoločenstva

  • nastavíte sa názov pozemkového spoločenstva a kliknete naň, názov sa stane aktívny (vybratý) a svieti na modro
  • stlačíte tlačítko Nová org. jednotka a zobrazí sa okno Nová organizačná jednotka.
  • kliknutím na políčko Typ vzťahu sa rozbalí zoznam, z ktorého vyberiete požadovanú org.jednotku, napríklad Dozorná rada (Výbor, Iné orgány spoločenstva)

  • prepíšte políčko Názov (v ktorom je dočasne napísané nové) na požadovaný údaj, v tomto prípade na Dozorná rada
  • môžete zadať údaj o platnosti záznamu do políčok Od kedy a Do kedy a to priamo napísaním dátumu, alebo výberom z kalendára, ktorý sa rozbalí po kliknutí za tieto políčka. Ak zadáte políčko Do kedy, záznam v zostave Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu bude zobrazený šedou farbou. Platný záznam, ktorý nemá zadaný dátum Do kedy je zobrazený čiernou farbou.
  • údaje uložíte stlačením OK