Skončenie vykonávania funkcie osoby v pozemkovom spoločenstve - v org. štruktúre:
Ak prestane osoba vykonávať stanovenú funkciu v pozemkovom spoločenstve, napríklad je zvolený nový predseda dozornej rady, tak predchádzajúcemu predsedovi doplníme dátum pôsobnosti Do kedy.
  • v organizačnej štruktúre sa nastavte na osobu, ktorej chcete ukončiť pôsobnosť (kliknete na ňu aby svietila na modro)  a stlačte tlačítko Detail

  • zobrazí sa okno Detail osoby v organizačnej štruktúre, Ak pozemkové spoločenstvo patrí do Vašej pôsobnosti v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu. Do políčka Do kedy zadáte dátum ukončenia vykonávania funkcie. Údaje o platnosti záznamu môžete zadávať priamo napísaním dátumu, alebo výberom z kalendára, ktorý sa otvorí po kliknutí na okienko zobrazené za políčkom

Ak zadáte políčko Do kedy, záznam v zostave Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu bude zobrazený šedou farbou. Platný záznam, ktorý nemá zadaný dátum Do kedy je zobrazený čiernou farbou