Vloženie konateľa (Konanie za spoločenstvo) do organizačnej štruktúry:

A. Konatelia sa vkladajú ako Konatelia sa vkladajú ako osoby do organizačnej štruktúry, ako priamo podriadené osoby pozemkového spoločenstva:

  • nastavte sa názov pozemkového spoločenstva a kliknete naň, názov sa stane aktívny (vybratý) a svieti na modro. Ak táto požiadavka nebude splnená, operácia nebude vykonaná správne. Položka bude zaradená v inej zložke organizačnej štruktúry a z toho dôvodu nebude správna ani zostava  Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu
  • otvorte okno Zoznam subjektov v menu Editácia, Subjekty a nastavte sa na osobu, ktorú chcete zaradiť do organizačnej štruktúry ako konateľa. Ak chcete vkladať osobu do organizačnej štruktúry, musí sa nachádzať v okne Zoznam subjektov. Ak sa osoba v Zozname subjektov nenachádza, musíte ju najprv vložiť
  • súčasne musíte mať otvorené dve okná, Zoznam subjektov a Detail pozemk.spol. V okne Zoznam subjektov je vybratá osoba, ktorá bude zaradená do org, štruktúry poz. spol. ako konateľ
  • kliknite na tlačítko Nová osoba na okne Detail pozemk.spol. Ak nie je otvorené okno Zoznam subjektov, zobrazí sa upozornenie, že nie je otvorené okno subjektov
  • po stlačení OK sa zobrazí okno Nová osoba v organizačnej štruktúre. Po kliknutí na políčko Typ vzťahu sa rozbalí zoznam, z ktorého vyberáte Konateľ. Môžete zadávať údaje o platnosti záznamu a to priamo napísať dátum, alebo výberom z kalendára, ktorý sa otvorí po kliknutí na okienko zobrazené za políčkom
  • môžete zadať údaje do políčka Rozsah oprávnenia
  • konatelia sa v zostave Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu zobrazia pod hlavičkou Konanie za spoločenstvo

B. Konateľom môže byť aj osoba vo výbore alebo dozornej rade spoločenstva. Vtedy vyberte typ vzťahu osoby vo výbore/dozornej rade ako funkcia-konateľ (napr. predseda-konateľ) a už túto osobu znova nevkladajte osobitne ako konateľa.