Vloženie likvidátorov do organizačnej štruktúry:

  • likvidátori sa vkladajú ako osoby do organizačnej štruktúry, ako podriadené zložky pozemkového spoločenstva
  • nastavte sa názov pozemkového spoločenstva a kliknete naň, názov sa stane aktívny (vybratý) a svieti na modro. Ak táto požiadavka nebude splnená, operácia nebude vykonaná správne. Položka bude zaradená v inej zložke organizačnej štruktúry a z toho dôvodu nebude správna ani zostava  Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu
  • otvorte okno Zoznam subjektov v menu Editácia, Subjekty a nastavte sa na osobu, ktorú chcete zaradiť do organizačnej štruktúry ako likvidátora. Ak chcete vkladať osobu do organizačnej štruktúry, musí sa nachádzať v okne Zoznam subjektov. Ak sa osoba v Zozname subjektov nenachádza, musíte ju najprv vložiť
  • súčasne musíte mať otvorené dve okná, Zoznam subjektov a Detail pozemk.spol. V okne Zoznam subjektov je vybratá osoba, ktorá bude zaradená do org, štruktúry poz. spol. ako likvidátor
  • kliknite na tlačítko Nová osoba na okne Detail pozemk.spol. Ak nie je otvorené okno Zoznam subjektov, zobrazí sa upozornenie, že nie je otvorené okno subjektov
  • po stlačení OK sa zobrazí okno Nová osoba v organizačnej štruktúre. Po kliknutí na políčko Typ vzťahu sa rozbalí zoznam, z ktorého vyberáte Likvidátor. Môžete zadávať údaje o platnosti záznamu a to priamo napísať dátum, alebo výberom z kalendára, ktorý sa otvorí po kliknutí na okienko zobrazené za políčkom.