Vloženie novej osoby do organizačnej jednotky: Predseda, Podpredseda, Tajomník, ČlenLikvidátor, Konateľ-Konanie za spoločenstvo
  • otvorte okno Zoznam subjektov v menu Editácia, Subjekty a nastavte sa na osobu, ktorú chcete zaradiť do organizačnej štruktúry. Ak chcete vkladať osobu do organizačnej štruktúry, musí sa nachádzať v okne Zoznam subjektov. Ak sa osoba v Zozname subjektov nenachádza, musíte ju najprv vložiť
  • nastavte sa na organizačnú jednotku v rámci pozemkového spološenstva do ktorej chcete vkladať osoby (podriadené zložky) a kliknite na ňu, aby bola vybratá a vysvietená na modro. V tomto príklade sa vkladá predseda dozornej rady, preto klikneme na dozornú radu. Ak táto požiadavka nebude splnená, operácia nebude vykonaná správne. Položka bude zaradená v inej zložke organizačnej štruktúry a z toho dôvodu nebude správna ani zostava  Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu

  • súčasne musíte mať otvorené dve okná, Zoznam subjektov a Detail pozemk.spol. V okne Zoznam subjektov je vybratá osoba, ktorá bude zaradená do org, štruktúry poz. spol. 

  • kliknite na tlačítko Nová osoba na okne Detail pozemk.spol. Ak nie je otvorené okno Zoznam subjektov, zobrazí sa upozornenie, že nie je otvorené okno subjektov:
  • po stlačení tlačítka Nová osoba na okne Detail pozemk.spol . sa zobrazí Potvrdenie o zaradení osoby do org. štruktúry

  • po stlačení OK sa zobrazí okno Nová osoba v organizačnej štruktúre. Po kliknutí na políčko Typ vzťahu sa rozbalí zoznam, z ktorého vyberáte či osoba má byť Predseda, Podpredseda, Člen...Môžete zadávať údaje o platnosti záznamu a to priamo napísať dátum, alebo výberom z kalendára, ktorý sa otvorí po kliknutí na okienko zobrazené za políčkom. Ak zadáte políčko Do kedy, záznam v zostave Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu bude zobrazený šedou farbou. Platný záznam, ktorý nemá zadaný dátum Do kedy je zobrazený čiernou farbou.

  • stlačením OK sa údaje uložia