Zobrazenie organizačnej štruktúry:
  • jednotlivé položky organizačnej štruktúry sa rozbaľujú a zbaľujú kliknutím na šípky, ktoré sú zobrazené pred názvom položky, alebo ak na položku dva krát kliknete
  • ak položka org. štruktúry nemá pred názvom zobrazenú žiadnu šípku, tak nemá podriadené žiadne položky
  • ak sa pred položkou org. štruktúry zobrazuje biela šípka, znamená to, že obsahuje podriadenú položku. Podriadenú polložku zobrazíte, ak na ňu dva krát kliknete, alebo kliknete na šípku
  • ak sa pred položkou org. štruktúry zobrazuje čierna šípka, tak sú zobrazené všetky jej podriadené položky