Stlačením tlačítka s Deľ môžete priradiť časť JPRL inému obhospodarovateľovi.

  • Na záložke zoznam JPRL obhospodarovateľa sa nastavte na JPRL, ktorú chcete deliť

  • Otvorte zoznam obhospodarovateľov a nastavte sa na toho, ktorému idete priradiť časť vybratej JPRL

  • Stlačiť tlačítko Deľ