Na tejto záložke sú údaje o obhospodarovateľovi. Ak patrí do Vašej pôsobnosti v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka  po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu, a červený kôš – po kliknutí naň sa vybraný obhospodarovateľ zmaže z množiny obhospodarovateľov (ako subjekt zostane). Ak obhospodarovateľ nepatrí do Vašej pôsobnosti, popísané tlačítka v pravom hornom rohu sa nezobrazia.

 

V editačnom režime môžete vyplniť obhospodarovateľovi údaje :

 • Dátum zápisu - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
 • Dátum začatia činnosti obhospodarovateľa - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
 • Dátum ukončenia činnosti obhospodarovateľa - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
 • Registračný orgán z otváracieho zoznamu vyberiete príslušný krajský, alebo obvodný lesný úrad
 • Typ obhospodarovania z otváracieho zoznamu vyberiete typ obhospodarovania
 • Kód
 • Poznámka môžete si zapísať údaj, ktorý chcete mať pri obhospodarovateľovi zaznamenaný
 • Neurčený - zaškrtnuté políčko znamená, že obhospodarovateľ je neurčený
 • Pozemkové spoločenstvo môžete zaškrtnúť v prípade, že organizácia je súčasne aj pozemkovým spoločenstvom. Keď zaškrtnete údaj pozemkové spoločenstvo, bude pridaná záložka Pozemkové spoločenstvo,
  na ktorej môžte editovať údaje.

Editáciu môžete ukončiť kliknutím na tlačítko OK alebo Cancel vpravo dole. OK – potvrdí zaznamenané údaje, Cancel uzavrie editačný režim a údaje zostanú v pôvodnom stave.