Obhospodarovateľ

  • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Obhospodarovateľ sa zobrazí aktuálny zoznam obhospodarovateľov

 

  • Kliknutím na tlačítko Nový pridáte z otvoreného zoznamu subjektov nového obhospodarovateľa
  • Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte detail obhospodarovateľa, na ktorom ste nastavený kurzorom v zozname obhospodarovateľov
  • Zaškrtnutím okienka Vložiť môjho editora vložíte svojho editora do filtra Editor

 

Podrobný filter obhospodarovateľa
V hornej časti okna zoznamu obhospodarovateľov je podrobný filter. Nastavujú sa tu parametre, podľa ktorých sa bude filtrovať zoznam obhospodarovateľov. Filtrácia sa spustí stlačením tlačítka Filtruj 

Detail obhospodarovateľa

 

Detail obhospodarovateľa sa skladá zo záložiek: Osoba/Organizácia, Obhospodarovateľ, Zoznam JPRL,
a ak je obhospodarovateľ zároveň aj pozemkovým spoločenstvom, tak pribudne aj záložka Pozemkové spoločenstvo.