Záložka osoba sa skladá zo záložiek Osoba, Adresy, Kontakty. Na všetkých týchto záložkách sú údaje o subjekte - OLH. Tu si môžete dáta iba prezerať. Ak OLH patrí do Vašej pôsobnosti a chcete urobiť v dátach zmeny, postup :

  • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Subjekty sa zobrazí aktuálny zoznam subjektov

  • Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte detail subjektu, na ktorom ste nastavený kurzorom

  • Ďalšie podrobnosti ako editovať subjekt si prečítate v príslušnej časti help