Na tejto záložke sa priraďujú resp. odoberajú JPRL (porasty + ostatné lesné pozemky) OLH-kovi. Priradené JPRL-ky sú v tabuľke zoradené podľa lesných celkov.

Detail JPRL sa zobrazí kliknutím na tlačítko Detail.
Vľavo pod zoznamom JPRL je tlačítko OLH je od (dátum) - týmto tlačítkom môžte zadať, od kedy daný OLH vykonáva na JPRL svoju činnosť. Záložka JPRL OLH vyzerá takto:


Po kliknutí na tlačítko OLH je od... Vám program ponúkne okno na zadanie dátumu. Ak si vyberiete iba niektoré JPRL (tak, že držíte stlačenú klávesu CTRL a klikáte
myškou na záznamy, ktoré chcete vybrať), vpíše sa dátum iba do tých. Ak výber neurobíte, vpíše sa dátum do celého zoznamu JPRL v danom pláne.
Ak už niekde bol dátum vpísaný a Vy vyberiete tie JPRL ešte raz, program sa opýta, či chcete vpísať dátum aj do JPRL, ktoré ho už zapísaný majú. Ak potvrdíte, dátum sa prepíše.
Ak stlačíte tlačítko zrušiť, vpíše sa dátum len tam, kde ešte nebol. Ak odniekiaľ chcete dátum odstrániť úplne - vyberiete JPRL, kliknete na OLH je od... a v okne, kde sa zadáva dátum žiaden dátum nevyberiete a výber potvrdíte OK.

Kliknutím na grafické tlačítka vpravo hore sa zobrazia porasty na mape (za konkrétny lesný celok alebo všetky porasty aktuálneho obhospodarovateľa).

Na obrazovke pod čiarou sa aktualizuje výmera OLH-ka.

Priradenie JPRL

 • Je možné z týchto zdrojov

   • od obhospodarovateľa

   • od iného OLH-ka (prevziať)

 • po výbere zdroja JPRL kliknúť na tlačítko Priradiť


Odobratie JPRL

 • po výbere JPRL-liek v tabuľke kliknúť na tačítko Odobrať


Priradenie JPRL OLH-kovi od obhospodarovateľa

 • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Obhospodarovateľ zobraziť zoznam obhospodarovateľov

 • v zozname obhospodarovateľov vybrať obhospodarovateľa, od ktorého ideme preberať JPRL

 • vybrať voľbu Priradiť OLH-kovi JPRL od obhospodarovateľa

 • kliknúť na tlačítko Priradiť • vyplniť dátum, od kedy nový OLH obhospodaruje vybrané JPRL (vpísaním dátumu, resp. výberom z kalendára),  potvrdiť tlačítkom

 • tlačítkom OK potvrdiť sprístupnenie JPRL od obhospodarovateľa

 • z ponuky JPRL - po lesných celkoch vybrať JPRL a kliknúť na tlačítko Priradiť JPRL

 • po priradení všetkých JPRL, ktoré chceme priradiť kliknúť na tlačítko Návrat

 • po návrate na detail odb. lesného hospodára sa zoznam JPRL v tabuľke zaktualizuje


Priradenie JPRL OLH-kovi od iného OLH-ka

 • otvoriť Detail -> Zoznam JPRL OLH-ka, ktorému ideme priradiť JPRL

 • v zozname OLH (menu: Evidencia -> OLH ) vybrať iného OLH-ka, od ktorého ideme preberať JPRL

 • kliknúť na tlačítko Priradiť • vyplniť dátum, do kedy starý OLH obhospodaruje vybrané JPRL (vpísaním dátumu, resp. výberom z kalendára)

 • vyplniť dátum, od kedy nový OLH obhospodaruje vybrané JPRL (vpísaním dátumu, resp. výberom z kalendára),  potvrdiť tlačítkom

 • tlačítkom OK potvrdiť sprístupnenie JPRL od vybratého OLH-ka

 • z ponuky JPRL - po lesných celkoch vybrať JPRL a kliknúť na tlačítko Priradiť JPRL

 • po priradení všetkých JPRL, ktoré chceme priradiť kliknúť na tlačítko Návrat

 • po návrate na detail OLH-ka sa zoznam JPRL v tabuľke zaktualizuje