Odborný lesný hospodár (OLH)

  • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> OLH sa zobrazí aktuálny zoznam OLH  • Kliknutím na tlačítko Nový pridáte z otvoreného zoznamu subjektov nového OLH (iba ak ste v organizačnej štruktúre KLÚ)

  • Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte detail OLH, na ktorom ste nastavený kurzorom v zozname OLH

  • Kliknutím na tlačítko Tlač vytlačíte tlačovú zostavu, ktorú ste si vybrali v ponuke reportov

  • Zaškrtnutím okienka Filtruj môjho editora vložíte svojho editora do filtra Editor

 

Podrobný filter OLH

V hornej časti okna zoznamu OLH je podrobný filter. Nastavujú sa tu parametre, podľa ktorých sa bude filtrovať zoznam OLH. Filtrácia sa spustí stlačením tlačítka Filtruj 

Detail OLH

Detail odborného lesného hospodára sa skladá zo záložiek: Osoba, OLH, Zoznam obhosp., Zoznam JPRL