Vytvorenie organizačnej štruktúry pozemkového spoločenstva

Jednotlivé položky štruktúry pozemkového spoločenstva sa zadávajú na záložke Organizačná štruktúra, na ktorú sa dostanete kliknutím na Detail pozemkového spoločenstva, klikntím na záložku Organizácia sa zobrazia ďalšie záložky a jednou z nich je aj Organizačná štruktúra.

Organizačná štruktúra pozemkového spoločenstva je daná a to z dôvodu správneho vyhotovenia zostavy Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu.

Pozemkové spoločenstvo má tieto organizačné zložky:

Počet podriadených zložiek nie je stanový. Napríklad Výbor má mať jedného aktuálneho predsedu a môže mať viacerých predsedov, ktorí pôsobili v minulom období, skončili vykonávať svoju funkciu a majú zadaný dátum, do ktorého pôsobili vo funkcií.

Názorný príklad organizačnej štruktúry pozemkového spoločenstva: