S možnosťou editácie, v menu Evidencia, Subjekty, v Zozname subjektov vyhľadajte poľovnícku organizáciu, nastavte sa na ňu a stlačte tlačítko Detail. Zobrazí sa okno Detail organizácie a následne kliknite na kartu Organizačná štruktúra.  Zoznam osôb zaradených do Poľovníckej organizácie je rozbaľovací. Nastavte na názov Poľovníckej organizácie a kliknite na šípku, ktorá sa nachádza pred názvom, rozbalí sa zoznam organizačných jednotiek Poľovníckej organizácie. Ak chcete pridať ďalšie zložky do org. štruktúry, nastavte sa na príslušnú položku org. štruktúty (napr. názov poľ.org.) a postupujte podľa návodu Vytvorenie organizačnej štruktúry  a Pridanie osoby do organizačnej štruktúry. Pridávať môžete osoby ale aj org. jednotky (napr. Podnik, Závod).

Bez možnosti editácie, v menu Evidencia, Subjekty, Poľovnícke organiz., Zozname poľovníckych organizácií  vyhľadajte poľovnícku organizáciu, nastavte sa na ňu a stlačte tlačítko Detail. Zobrazí sa okno Detail poľovníckej organizácie s následne kliknite na kartu Organizačná štruktúra.  Zoznam osôb zaradených do Poľovníckej organizácie je rozbaľovací. Nastavte na názov Poľovníckej organizácie a kliknite na šípku, ktorá sa nachádza pred názvom, rozbalí sa zoznam organizačných jednotiek Poľovníckej organizácie.

Ak je pred položkou v organizačnej štruktúre šípka, znamená to, že táto položka obsahuje rozbaľovací zoznam ďalších jednotiek organizačnej štruktúry, ktoré sa rozbalia po kliknutí na šípku.