V okne Detail poľovníckej organizácie sa zobrazujú údaje o poľovníckej organizácii.  

Ak je užívateľ aj editor záznamu, má možnosť  upravovať údaje po stlačení ikony pero

alebo mazať poľovnícku organizáciu po stlačení ikony odpadkový kôš .