Poľovníce organizácie

  • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Poľovnícka organiz. sa zobrazí aktuálny zoznam poľovníckych organizácií  • Kliknutím na tlačítko Nový pridáte z otvoreného zoznamu subjektov novú poľovnícku organizáciu
  • Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte detail poľovníckej organizácie, na ktorej ste nastavený kurzorom v zozname poľov. organizácií
  • Kliknutím na tlačítko Tlač vytlačíte tlačovú zostavu, ktorú ste si vybrali v ponuke reportov
  • Zaškrtnutím okienka Filtruj môjho editora vložíte svojho editora do filtra Editor

 

Podrobný filter poľovníckych organizácií
V hornej časti okna zoznamu poľovníckych organizácií je podrobný filter. Nastavujú sa tu parametre, podľa ktorých sa bude filtrovať zoznam poľovníckych organizácií. Filtrácia sa spustí stlačením tlačítka Filtruj 

 

 
Detail poľovníckej organizácie