• Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Pozemkové spoločenstvá sa zobrazí aktuálny zoznam pozemkových spoločenstiev

  • Kliknutím na tlačítko Nový pridáte z otvoreného zoznamu subjektov nové pozemkové spoločenstvo

  • Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte detail pozemkového spoločenstva, na ktorom ste nastavený kurzorom v zozname pozemkových spoločenstiev

  • Zaškrtnutím okienka Vložiť môjho editora vložíte svojho editora do filtra Editor


Detail pozemkového spoločenstva

Detail pozemkového spoločenstva sa skladá zo záložiek: Organizácia, Pozemk.spoloč.

Podrobný tutoriál s videonávodmi na vedenie registera pozemkových spoločenstiev v zmysle novely zákona č. 110/2018 Z.z.