Na tejto záložke sú údaje o pozemkovom spoločenstve. Ak patrí do Vašej pôsobnosti v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu, a odpadkový kôš – po kliknutí naň sa vybrané pozemkové spoločenstvo zmaže z množiny pozemkových spoločenstviev (ako subjekt zostane). Ak pozemkové spoločenstvo nepatrí do Vašej pôsobnosti, popísané tlačítka v pravom hornom rohu sa nezobrazia.

V editačnom režime môžete vyplniť pozemkovému spoločenstvu údaje :

 • Dátum zápisu - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
 • Dátum zmeny - činnosti pozemkoveho spoločenstva - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
 • Dátum zrušenia - činnosti pozemkoveho spoločenstva - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
 • Dôvod zrušenia
 • Listina KN - dočasné pole, údaj bude zrušený. Údaje sa zaznamenávajú a upravujú podľa návodu popísaného nižšie, Zadávanie údajov: Katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, dátum platnosti údajov.
 • Poznámka – môžete si zapísať údaj, ktorý chcete mať pri pozemkovom spoločenstve zaznamenaný

Editáciu môžete ukončiť kliknutím na tlačítko OK alebo Cancel vpravo dole. OK – potvrdí zaznamenané údaje, Cancel uzavrie editačný režim a údaje zostanú v pôvodnom stave.


Tlačítko Tlač Detail


Zadávanie údajov: Katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, dátum platnosti údajov
Stlačením tlačítka Pridaj sa zobrazí okno, v ktorom zadávate:
 • Katastrálne územie môžete zadať dvoma spôsobmi:
  • zadaním čisla katastra do políčka Číslo katastrálneho územiaa následne sa zobrazí názov katastra v políčku Názov katastrálneho územi
  • zadaním prvých písmen názvu katastra do políčka Názov katastrálneho územia sa zobrazí zoznam, z ktorého vyberáte príslušný kataster a následne sa zobrazí číslo katastra v políčku Číslo katastrálneho územia
 • Číslo listu vlastníctva
 • Od: dátum od ktorého je záznam platný môžete zadať priamo, alebo výberom z kalendára, ktorý sa otvorí po kliknutí na okienko zobrazené za políčkom
 • Do: dátum do ktorého je záznam platný môžete zadať priamo, alebo výberom z kalendára, ktorý sa otvorí po kliknutí na okienko zobrazené za políčko

Natypované údaje uložíte stalčením tlačítka OK, alebo neuložíte stalčením tlačítka Cancel.
Pri ukladaní údajov sa overuje, či sa v zadanom katasti nachádza list vlastníctva s Vami zadaným číslom. Ak sa LV v katastri nájde, tak sa uloží. V opačnom prípade sa zobrazí oko s upozornením, že v zadanom katastri sa nenachádza zadané číslo listu vlastníctva. Máte možnosť uložiť, alebo neuložiť zadané údaje.


Stlačením tlačítka Odober sa zmaže aktuálny záznam listu vlastníctva, teda ten na ktorý kliknete myškou a je vysvietený na modro.

Stlačením tlačítka Uprav môžete upravovať aktuálny záznam listu vlastníctva, teda ten na ktorý kliknete myškou a je vysvietený na modro. Upravovať môžete údaje, ktoré sú popísané pri tlačítku Pridaj. Najčastejšie sa to bude týkať skončenia platnosti záznamu a doplnenie údaju Do.

Stlačením tlačítka Detail LV sa zobrazí okno Informácie o liste vlastníctva za predpokladu, že záznam sa nachádza v databáze katastra. V opačnom prípade sa zobrazí upozornenie, že sa Detail LV nezobrazí.