Po stlačení tlačítka Tlač Detail sa zobrazí zostava Register pozemkových spoločenstiev príslušného okresného úradu s informáciami o pozemkovom spoločenstve a jeho organizačnej štruktúre.

V zostave sa zobrazia položky organizačnej štruktúry, len ak sú správne zadané.

Postup tvorby organizačnej štruktúry pozemkového spoločenstva nájdete na odkaze Organizačná štruktúra