Úprava dátumov platnosti poľovíckeho hospododára
   • Poľovníckeho hospodára môžete upravovať, len ak ste Editor záznamu. Ak nie ste editor záznamu, zobrazí sa upozornenie:


   • Po stlačení tlačítka Uprav poľov.hosp. Od/Do môžete upravovať údaje o dátume platnosti

Zruš poľov.hospod.
   • Po stlačení tlačítka Zruš poľov.hosp. sa poľovnícky hospodár vymaže z pôsobnosti (Upozornenie: použite len v prípade omylu !!! V prípade skončenia pôsobnosti stlačte na obrazovke Detail užívateľa poľovného revíru tlačítko Uprav poľov.hosp. Od/Do a zadaje údaje do políčka Platnosť poľ. hosp. do:)
Zmena poľovníckeho hospodára
Platný poľovnícky hospodár je posledný vložený 
 
Skončenie platnosti pôsobnenia poľovníckeho hospodára a priradenie nového poľovníckeho hospodára
S uvedením dátumu skončenia platnosti:
    • Nastavte sa na záznam (na obrazovke Detail užívateľa poľovného revíru v Zozname revírov a poľovníckych hospodárov v pôsobnosti užívateľa poľovného revíru) u ktorého skončila pôsobnosť poľov. hospodára a stlačte tlačítko Uprav poľov.hosp. Od/Do a zadajte dátum skončenia pôsobnosti do políčka Platnosť revíru do: a stlačte OK
    • Nastavte sa na záznam (na obrazovke Detail užívateľa poľovného revíru v Zozname revírov a poľovníckych hospodárov v pôsobnosti užívateľa poľovného revíru) u ktorého skončila pôsobnosť poľov. hospodára a stlačte Pridaj/Zmeň poľov.hosp. a postupujte podľa návodu. Pôvodný poľovnícky hospodár bude prepísaný novým poľovníckym hospodárom, stáva sa platným poľovníckym hospodárom (Platný poľovnícky hospodár je posledný vložený)
Bez uvedenia dátumu skončenia platnosti: 
 • Nastavte sa na záznam (na obrazovke Detail užívateľa poľovného revíru v Zozname revírov a poľovníckych hospodárov v pôsobnosti užívateľa poľovného revíru) u ktorého potrebujete zmeniť poľovníckeho hospodára a stlačte Pridaj/Zmeň poľov.hosp. a postupujte podľa návodu. Pôvodný poľovnícky hospodár bude prepísaný novým poľovníckym hospodárom, stáva sa platným poľovníckym hospodárom (Platný poľovnícky hospodár je posledný vložený)

Pridaj/Zmeň poľov.hosp.