Záložka Osoba sa skladá zo záložiek Osoba, Adresy, Kontakty

Záložka Organizácia sa skladá zo záložiek Organizácia, Adresy, Kontakty, Organizačná štruktúra, Člen, Pôsobnosť 

Na všetkých týchto záložkách sú údaje o subjekte - užívateľovi poľovného revíru