Priradenie poľovníckeho hospodára k revíru do pôsobnosti užívateľa poľovného revíru

Nový poľovnícky hospodár
   • Pôsobnosť sa pridáva na obrazovke Detail užívateľa poľovného revíru

   • Poľovníckeho hospodára môžete pridať, len ak ste Editor záznamu. Ak nie ste editor záznamu, zobrazí sa upozornenie:

   • Máte otvorený Detail užívateľa poľovného revíru

   • Otvoríte Zoznam subjektov a vyhľadáte príslušný záznam

   • Kliknutím na tlačítko Pridaj/Zmeň poľov.hosp. (na okne Detail  užívateľa poľovného revíru) priradíte revíru poľovníckeho hospodára. Poľovníckeho hospodára pridávate z okna Zoznam subjektov. Následne sa zobrazí okno, v ktorom sa editujú údaje o dátume platnosti poľovníckeho hospodára v revíri

 

   • Po stlačení tlačitka OK sa do Zoznamu revírov v pôsobnosti užívateľa poľov. revíru zapíše poľovnícky hospodár.


Uprav poľov.hosp. Od/Do

Zruš poľov.hosp.

Zmena poľovníckeho hospodára

Skončenie platnosti pôsobnenia poľovníckeho hospodára a priradenie nového poľovníckeho hospodára