Priradenie revíru do pôsobnosti užívateľa poľovného revíru

Nový revír
   • Pôsobnosť sa pridáva na obrazovke Detail užívateľa poľovného revíru
   • Máte otvorený Detail užívateľa poľovného revíru
   • Otvoríte Zoznam poľových revírov a vyhľadáte príslušný záznam
   • Kliknutím na tlačítko Pridaj revír (na okne Detail  užívateľa poľovného revíru) priradíte revír do pôsobnosti užívateľa poľovného revíru

 

 • Následne sa zobrazí okno, v ktorom môžete editovať údaje o dátume platnosti pôsobnosti revíru a poznámku


   • Po stlačení tlačitka OK sa do Zoznamu revírov a poľovníckych hospodárov v pôsobnosti užívateľa poľov. revíru zapíše nový záznam


 Zruš revír

   • Po stlačení tlačítka Zruš revír sa záznam na ktorom ste nastavený zmaže (Upozornenie: použite len v prípade chybého záznamu !!! Ukončenie platnosti zadajte stlačením tlačítka Uprav revír.)

Detail revíru

   • Po stlačení tlačítka Detail revíru sa zobrazí okno s údajmi o revíri