Uprav revír
   • Poľovníckeho hospodára môžete upravovať, len ak ste Editor záznamu. Ak nie ste editor záznamu, zobrazí sa upozornenie:

 • Po stlačení tlačítka Uprav revír Od/Do sa upravujú údaje o dátume platnosti pôsobnosti revíru a poznámka. 
 
 

 Skončenie pôsobnosti revíru a pôsobnosť nového revíru

   • Nastavte sa na revír, ktorého skončila pôsobnosť a stlačte tlačítko Uprav revír Od/Do. Zadajte dátum skončenia pôsobnosti do políčka Platnosť revíru do:
   • Pridajte nový revír do pôsobnosti úžívateľa poľovného revíru stlačením tlačítka Pridaj revír a následne mu priraďte Poľovníckeho hospodára stlačením tlačítka Pridaj/Zruš poľov.hosp. Užívateľ poľovného revíru môže mať v zozname viaceré revíry, napríklad ako na obrázku:

 

 Zruš revír
   • Po stlačení tlačítka Zruš revír sa záznam na ktorom ste nastavený zmaže (Upozornenie: použite len v prípade chybého záznamu !!! Ukončenie platnosti zadajte stlačením tlačítka Uprav revír Od/Do a následne vložte nový revír.)

Pridaj revír