Užívateľ poľovného revíru

Na tejto záložke sú údaje o Užívateľovi poľovného revíru. Ak patrí do Vašej pôsobnosti (ste editor Užívateľa poľovného revíru) v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka  po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu, a odpadkový kôš – po kliknutí naň sa vybraný Užívateľ poľovného revíru zmaže (ako subjekt zostane). Ak vybraný Užívateľ poľovného revíru nepatrí do Vašej pôsobnosti, popísané tlačítka v pravom hornom rohu sa nezobrazia.

 

Užívateľ poľovného revíru musí mať priradený revír a poľovníckeho hospodára​

Pôsobnosť užívateľa poľovného revíru:

Revír

Užívateľovi poľovného revíru sa pridaďuje pôsobnosť v revíri

Poľovnícky hospdár

Užívateľovi poľovného revíru sa pridaďuje posobnosť poľovníckeho hospodára v revíri