UŽÍVATEĽ POĽOVNÉHO REVÍRU

Užívateľ poľovného revíru musí mať priradený revír a poľovníckeho hospodára

  • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Užívateľ poľ. revíru sa zobrazí aktuálny zoznam užívateľov poľovného revíru  • Kliknutím na tlačítko Nový pridáte z otvoreného zoznamu subjektov nového užívateľa poľovného revíru

 

  • Kliknutím na tlačítko Detail sa zobrazí detail užívateľa poľovného revíru, na ktorom je nastavený kurzor v zozname užívateľov poľovného revíru
  • Zaškrtnutím okienka Filtruj môjho editora vložíte svojho editora do filtra Editor
     
Detail Užívateľa poľovného revíru

 

​