Záložka osoba sa skladá zo záložiek Osoba, Adresy, Kontakty. Na všetkých týchto záložkách sú údaje o subjekte - poľovníckej stráži. Tu si môžete dáta iba prezerať. Ak člen poľovníckej stráže patrí do Vašej pôsobnosti a chcete urobiť v dátach zmeny, postup :
  • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Subjekty sa zobrazí aktuálny zoznam subjektov
  • Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte detail subjektu, na ktorom ste nastavený kurzorom
  • Ďalšie podrobnosti ako editovať subjekt si prečítate v príslušnej časti help