Poľovnícka stráž
Na tejto záložke sú údaje o Poľovníckej stráži. Ak patrí do Vašej pôsobnosti (ste editor poľovníckej stráže) v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka  po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu, a odpadkový kôš – po kliknutí naň sa vybraný člen poľovníckej stráže zmaže zo zoznamu členov poľovníckej stráže (ako subjekt zostane). Ak vybraný člen poľovníckej stráže nepatrí do Vašej pôsobnosti, popísané tlačítka v pravom hornom rohu sa nezobrazia.

V editačnom režime môžete vyplniť poľovníckej stráži tieto údaje :
Registračný orgán - výberom z listovacieho zoznamu vyberte orgán, ktorý člena poľovníckej stráže registroval
Dátum vykonania sľubu  - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
Č.spisu - Sľub 
Dátum vykonania skúšky  - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
Č.spisu - Skúška 
Dátum vydania preukazu  - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
Číslo preukazu
Dátum vydania odznaku  - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
Číslo odznaku
Dátum vyškrtnutia  - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
Dôvod vyškrtnutia - výberom z listovacieho zoznamu vyberte dôvod vyškrtnutia
Č.spisu - Vyškrtnutie
Dátum vrátenia preukazu  - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
Č.spisu - Vrátenie preukazu
Dátum vrátenia odznaku  - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu
Č.spisu - Vrátenie odznaku
Poznámka
 
Pôsobnosť poľovníckej stráže – do tabuľky sa pridajú pôsobnosti člena poľovníckej stráže.
Editor člena poľovníckej stráže – po rozkliknutí sa zobrazí editor člena poľovníckej stráže.