POĽOVNÍCKA STRÁŽ

  • Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Poľovnícka stráž sa zobrazí aktuálny zoznam členov poľovníckej stráže

 

  • Kliknutím na tlačítko Nový pridáte z otvoreného zoznamu subjektov nového člena poľovníckej stráže
  • Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte detail poľovníckej stráže, na ktorom ste nastavený kurzorom v zozname členov poľovníckej stráže
  • Zaškrtnutím okienka Filtruj môjho editora vložíte svojho editora do filtra Editor

 

Podrobný filter Poľovníckej stráže
V hornej časti okna zoznamu členov poľovníckej stráže je podrobný filter. Nastavujú sa tu parametre, podľa ktorých sa bude filtrovať zoznam členov poľovníckej stráže. Filtrácia sa spustí stlačením tlačítka Filtruj 
Detail Poľovníckej stráže
Detail Poľovníckej stráže sa skladá zo záložiek:: Osoba, Poľovnícka stráž