Detail poľovného revíru
Po vyhľadaní revíru v zozname poľovných revírov stačíte tlačítko Detail. Zobrazí sa okno, v ktorom sú atribútové údaje o poľovnom revíre a ak už existuje grafické zakreslenie revíru vo vrstve poľovných revírov, tak sa zobrazí aj červený polygón, ktorý predstavuje celé územie vybraného revíru.
Pri novovytvorených revíroch sa grafika nezobrazuje hneď. Nový revír, ktorý ste zakreslili do pomocnej vrstvy a uložili, na základe Vaších podkladov upravuje pracovník NLC tak, že upravuje hranice všetkých dotknutých revírov  v krátkom časovom horizote, nemusí byť ešte zakreslený do vrstvy revírov a teda sa Vám nevyfarbí.
Nový revír (Zakladanie nového revíru), ktorý ste zakreslili a uložili do mapy  sa  zapisuje do pomocnej vrstvy revírov. Až na základe Vaších podkladov upravuje pracovník NLC vrstvu revírov, tak že upravuje hranice všetkých dotknutých revírov a zakreslí aj polygón nového revíru. 
Ak patrí revír do Vašej pôsobnosti v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka – po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu. Ak revír nepatrí do Vašej pôsobnosti, tlačítko sa v pravom hornom rohu nezobrazí.
 Ak ste editor revíru, môžete upraviť údaje o revíre, resp. upraviť aj grafické zakreslenie resp. hranice revíru, môžete tiež spracovať výmeru pre bonitáciu v revíri.
Grafická úprava hraníc revíru sa robí na záložke Editácia hraníc revíru

 


 

Po skončení editácie sa zmeny uložia tlačítkom   .


Pre odchod bez uloženia zmien stlačte tlačítko    .