Poľovné revíry
 
Zoznam poľovných revírov na území SR sa zobrazuje stlačením voľby Evidencia – Poľovný revír .
V zozname sa vyhľadáva zadaním reťazca, ktorý obsahuje názov revíru resp. podľa oblasti, kde sa revír nachádza.
 
POZOR !!!
Ak sa zmenia hranice revíru, z dôvodu, že sa zakladá nový revír, ktorý bude za území už existujúcich revírov, needituje hranice všetkých dotknutých revírov. Zakladá sa iba nový revír a jemu sa zakresľujú hranice. Ostatným dotknutým revírom budú hranice upravené pracovníkom NLC, ktorý zakresľuje revíry do vrstvy poľovných revírov.