Ak ste editor vybratého revíru, máte možnosť na záložke Detail  poľovného revíru stlačiť tlačítko Výmera pre bonitáciu v revíri.

Po stlačení tlačítka priebeha spracovanie, ktoré trvá určitý čas. Generuje sa xls súbor, kde sú jednotlivé výmery v troch listoch.

 

Priebeh spracovania sygnalizuje upozornenie: 

Po skončení spracovania sa zobrazí: Uložiť xls súbor.


Po stlačení Uložiť xls súbor budete mať možnosť otvoriť alebo uložiť súbor. Spôsom zobrazenia možnosti otvorenia a uloženia súboru závisí od prehliadača, v ktorom pracujete.

V Internet Exploreri sa zobrazí :

 

Vo FireFox sa zobrazí: