Na tejto záložke sú údaje o Poľovéhom revíri a jeho pôsobnosti u Užívateľa poľovného revíru a v Poľovníckej stráži