Na tejto záložke sú údaje o Organizácií. Ak patrí do Vašej pôsobnosti v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka – po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu, a odpadkový kôš – po kliknutí naň sa vybraná organizácia zmaže z množiny organizácií (ako subjekt zostane). Ak vybraná organizácia nepatrí do Vašej pôsobnosti, popísané tlačítka v pravom hornom rohu sa nezobrazia. V editačnom režime môžete vyplniť organizácií údaje :

Názov – názov organizácie

Právna subjektivita - právna subjektivita

Typ organizácie - z otváracieho zoznamu sa vyberie príslušný typ organizácie

IČO

IČO DPH

Editáciu môžete ukončiť kliknutím na tlačítko OK alebo Cancel vpravo dole. OK – potvrdí zaznamenané údaje, Cancel uzavrie editačný režim a údaje zostanú v pôvodnom stave. V spodnej časti sa nachádzajú expander Editor organizácie.