Názov organizácie - zmena názvu s uchovaním pôvodného názvu, platné aj neplatné názvy organizácie


Na záložke Organizácia sú zobrazené všetky názvy organizácie, platné aj neplatné.

Zmena, úprava iba textu aktuálneho názvu - robí sa vo formulári Základné informácie v poli Názov (ak ste editor záznamu a stlačíte ikonu ceruzka v pravm hornom rohu)

Zmena názvu so zachovaním pôvodného názvu - stlačením tlačítka  Pridaj nový názov sa zobrazí okno, do ktorého sa zadávajú údaje :


  • Pôvodný názov – iba zobrazený (nedá sa upravovať) aktuálny platný názov organizácie
  • Platnosť od – zadáva sa dátum, od ktorého je aktuálny názov organizácie platný
  • Platnosť do – zadáva sa dátum, do ktorého je aktuálny názov organizácie platný, vyplnením tohto údaju, sa názov organizácie stáva neplatný

 

  • Nový názov – zadáva sa nový názov organizácie (je predvyplnený pôvodným názvom, ktorý môžte upraviť alebo vymazať a zadať nový názov)
  • Platnosť od – zadáva sa dátum, od ktorého je nový názov organizácie platný


Po stlačení tlačítka  OK sa údaje uložia.

Po stlačení tlačítka  Uprav názov môžete upravovať text neplatného názvu a dátumy platnosti.

Po stlačení tlačítka  Zmaž názov môžete zmazať záznam s neplatným názvom. Záznam s platným názvom zmazať nemôžete.