Na tejto záložke sú údaje o osobe alebo organizácií v pôsobnosti Užívateľa poľovného revíru a v pôsobnosti Poľovníckej stráže