Zakladá sa na karte Adresa – formulár Detail Osoby resp. Organizácie. Ak ste editor subjektu, máte sprístupnené pridávanie adresy () .


Pri pridávaní adresy musíte vybrať typ adresy subjektu, ktorý editujete. Na výber máte v ponuke Typ adresy viac typov adries: prechodná, trvalá, fakturačná a iné... .   POZOR !!! Subjekt môže mať v danom čase iba jednu adresu trvalého pobytu. Ak na zadanej adrese už nebýva, je vhodné vyplniť údaj Do kedy (hovorí do kedy subjekt mal danú adresu trvalého pobytu). Nemažte si adresy (pokiaľ nie je skutočne chybná), zabezpečíte si tým históriu.
Tlačítkom Vybrať adresu sa sprístupní formulár Výber adresných bodov.


V horenej časti zadávate obec resp. mesto (pri vyplnení 3 písmen sa Vám zobrazí ponuka, z ktorej vyberáte). Po výbere stlačíte tlačítko Načítaj ulice a v dolnej tabuľke budete mať načítaný zoznam ulíc v danej obci, meste.


Ak v ponuke nájdete ulicu, na ktorej subjekt býva, nastavíte sa na ňu a v spodnej časti zadajte popisné číslo ulice. Ak nezadáte, automaticky je prázdne. Potom stačte tlačítko Vybrať. V tejto chvíli už máte vybratú adresu. Môžete vyplniť údaj Od kedy a stlačením tlačítka OK definitívne priradíte vybratú adresu s popisným číslom subjektu.
Obce sa pridávať nedajú, mali by byť všetky (ak niečo chýba, kontaktujte nás). Ak ulica chýba resp. číslo ulice, pridáva sa tlačítkom Nová ulica resp. Nové číslo.


Editácia adresy (zmeny) sa sprístupnia ak ste editor záznamu a máte prístupnú ikonku zmeny adresy (vpravo hore ikona pera ). Zmeny sa potvrdia stlačením tlačítka OK.
Mazanie adresy  sa sprístupni ak ste editor záznamu a máte prístupnú ikonku mazania adresy (vpravo hore ikona odpadkového koša ). Nastavíte sa na záznam adresy, ktorú idete mazať, stlačíte ikonku mazania a po výzve, či idete skutočne mazať adresu, stlačíte tlačítko OK (formulár Detail osoby) a adresa sa zmaže.