Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Subjekty sa zobrazí aktuálny zoznam všetkých subjektov.
V hornej časti sú prepínače: Osoby, Organizácie, Vlastnícke Skupiny, KLÚ, OLÚ, Všetky – kliknutím na vybraný prepínač sa zúži ponuka  subjektov.
V zozname subjektov je možné vyhľadať subjekt podľa :
  • názvu: do textového políčka nad hlavičkou Názov sa píše textový reťazec, ktorý má názov obsahovať
  • adresy: do textového políčka nad hlavičkou Adresa sa píše textový reťazec, ktorý má adresa obsahovať
Ak subjekt nemá ešte vyplnenú adresu, v kolónke adresa je uvedené <Bez adresy>.
Pod prepínačmi sú filtrovacie polia – tu sa zadávajú reťazce, podľa ktorých sa filtruje (nezáleží na veľkých resp. malých písmenách ).
 

Detail subjektu

Po nájdení Osoby/Organizácie v zozname Subjektov si môžete zobraziť detail subjektu stlačením tlačítka Detail. Ak ste Editor subjektu (máte povolené editácie, lebo ste ho založili resp. patríte do štruktúry organizácie, ktorá ho založila), tak sa v pravom hornom rohu zobrazia ikonky pre sprístupnenie editácie (ikona pera ikona pera) resp. mazania (ikona odpadkového koša ikona odpadkového koša). Po ich stlačení môžeme upravovať resp. subjekt mazať.