Je to organizácia (väčšinou lesný úrad), ktorej zamestnanci záznam vytvorili a môžu ho aj editovať.
Po kliknutí na Editor osoby/organizácie sa rozbalí okno s informáciou o zázname.
  • Editor
  • Vložil
  • Zmenil
Za každým údajom položiek je tlačítko Detail. Po kliknutí naň sa otvorí okno a v ňom sa zobrazia informácie o subjekte, ktorý je editorom, údaj vložil alebo zmenil.