Po stlačení tlačítka Pridaj sa zobrazí okno na zadanie čísla alebo názvu katastrálneho územia a čísla listu vlastníctva. Po zadaní prvých údajov do políčka Číslo katastrálneho územia alebo Názov katastrálneho územia sa zobrazí zoznam, ktorý vyhovuje zadaným údajom.

Pridanie listu vlastníctva vlastníckej skupine

Po vyplnení všetkých údajov, stlačte OK. Ak sa zadané čislo listu vlastníctva v katastri nenachádza, zobrazí sa upozornenie:

Pridanie listu vlastníctva vlastníckej skupine

Užívateľ zvolí možnosť uložiť stlačením tlačítka OK, alebo neuložiť stlačením tlačítka Zrušiť.

Pridané listy vlastníctva sa zobrazia dole pod poznámkou ako na vzorovom obrázku pod textom.

Pridanie listu vlastníctva vlastníckej skupine

Odobratie listu vlastníctva vlastníckej skupine

Nastavte sa na údaj listu vlastníctva, ktorý chcete odobrať a stlačte tlačítko Odober dole pod zoznamom listov vlastníctva.