Je to organizácia alebo organizačná štruktúra. Organizačná štruktúra je členená od najbližšej organizačnej jednotky po materskú organizáciu.
Po kliknutí na Nadradený osoby sa rozbalí okno s názvom/názvami tejto organizácie. Za týmto údajom je tlačítko Detail. Po kliknutí naň uvidíte informácie o štruktúre organizácie.