Nová osoba
Zakladá stlačením tlačítka Nová osoba. Pred založením novej osoby odporúčame overiť, či sa už daná osoba v zozname subjektov nenachádza. Po stlačení tlačítka sa sprístupni formulár pre založenie osoby. Na karte Osoba vyplníte údaje o osobe. Definitívne sa osoba ako nový Subjekt založí až po stlačení tlačítka OK na karte Osoba. Následne sa sprístupni aj pridanie adresy a kontaktov (karta Adresa, Kontakty). V spodnej časti Novej osoby je rozbaľovací panel Editor osobyNadradený osoby. Tu sa po založení osoby ukazuje informácie o tom, kto je editor osoby ,kto ju založil, kedy založil a kto je nadradený osobe – teda organizácie, do ktorých osoba patrí. Ak sa stane, že zakladáte osobu, ktorá už v zozname Subjektov je (rovnaké meno a priezvisko), zobrazí sa formulár – Zoznam duplicít subjektu, ktorý Vás na to upozorní a vypíše už existujúci zoznam subjektov aj s  adresami. Ak je to subjekt, ktorý ste chceli založiť (a teda ho nechcete zdupľovať), tak sa na neho nastavíte a stačíte tlačítko Výber subjektu/Návrat. Ak zobrazený subjekt nie je ten, čo chcete vytvoriť, tak stlačíte tlačítko  Zápis subjektu a  subjekt vytvoríte.


Záložka Osoba
Na tejto záložke sú údaje o Osobe. Ak patrí do Vašej pôsobnosti v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu, a odpadkový kôš – po kliknutí naň sa vybraná osoba zmaže z množiny osôb (ako subjekt zostane). Ak vybraná osoba nepatrí do Vašej pôsobnosti, popísané tlačítka v pravom hornom rohu sa nezobrazia.

V editačnom režime môžete vyplniť osobe údaje :

Meno – krstné meno osoby

Stredné - stredné meno osoby (ak má viac mien)

Priezvisko - priezvisko osoby

Rodné priezvisko - rodné priezvisko osoby

Titul - titul

Dátum narodenia – dátum narodenia, môže sa vpísať resp. vybrať kliknutím v kalendári

Štátna príslušnosť – štátna príslušnosť osoby

Údaj o doklade totožnosti – údaj o doklade totožnosti

Miesto narodenia – miesto narodenia osoby

Typ osoby – z prístupného ponukového listu sa vyberá typ osoby

Editáciu môžete ukončiť kliknutím na tlačítko OK alebo Cancel vpravo dole. OK – potvrdí zaznamenané údaje, Cancel uzavrie editačný režim a údaje zostanú v pôvodnom stave.


V spodnej časti sa nachádzajú expander Editor osoby a expander Nadradený osoby.